novinky a trendy v stavebníctve

Pre všetkých odborníkov zo stavebníctva organizujeme sériu stretnutí. Príďte spoločne prebrať, ako ovplyvňujeme prostredie, v ktorom ľudia žijú, a prispieť k zlepšeniu.

Ako stavať po roku 2020?

Mení sa prístup k navrhovaniu budov po 2020? Akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia? Dozvieme sa priamo z úst energetických špecialistov.

Stretnite sa s kolegami, ktorí majú za sebou už mnoho realizácií, ktoré spĺňajú chystané normy. V najväčších mestách Slovenska sa opäť koná stretnutie so zástupcami spoločnosti Xella a externými energetickými špecialistami, ktorí vás na tieto zmeny pripravia a ponúknu rad riešení.

Ako sa stavia dom podľa nových požiadaviek?

Hlavnou témou nie sú zmeny noriem a legislatívy, ale spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení.

Tému návrhu z pohľadu predpisov o energetickej hospodárnosti budov spracoval Ing. Pavol Podmalík zo spoločnosti Delphia.

Spoločnosť Xella, výrobca značiek Ytong, Silka a Multipor už s predstihom vyvinula riešenia, ktoré bez problémov umožnia stavať domy v takmer nulovom štandarde. Regionálni technickí poradcovia predstavia ukážky skladby konštrukcií a ich použitie.

Návrhu energeticky hospodárnej budovy s ohľadom na ekologické hľadiská a celkový pohľad na udržateľnosť sa bude venovať energetický expert Ing. Petr Keller.

Kam sa uberá stavebníctvo v dlhodobom trende? Čaká nás ďalší prelom?

Stavať podľa nových noriem je samozrejmosť – ako to dosiahnuť s maximálnou rýchlosťou, presnosťou a úsporne? Veľkoformátová výstavba je rozvíjajúcim sa trendom, ktorý ponúka podstatnú konkurenčnú výhodu pri veľkých stavbách. Spoločnosť Xella má za sebou prvé realizácie a skúsenosti, ktoré predstaví na konkrétnych stavbách manažérka tejto výstavby Ing. Lucie Šnajdrová.

Ďalším výrazným trendom, ktorý bude expandovať v najbližších rokoch, je digitálne plánovanie BIM. Spoločnosť Xella venuje veľkú pozornosť tomu, aby projektovanie so systémovými prvkami bolo pripravené na jednoduché projektovanie a tento projekt predstaví Ing. arch. Zdeněk Podlaha.

 

Chcete s nami viesť  dialóg o efektívnom projektovaní aj rýchlom stavaní?
Vyberte si, či to budú Košice, alebo Bratislava a pozrite sa na podrobný program.

Termíny SK
22. 10. KOŠICE24. 10. BRATISLAVA
Registrácia
Termíny ČR
1. 10. OSTRAVA2. 10. BRNO8. 10. PRAHA10. 10. PLZEŇ
Registrácia
Organizačný garant

Xella – profesionálne riešenia pre profesionálov

Koncern Xella patrí medzi najvýznamnejších výrobcov na trhu so stavebnými riešeniami a naše značky Ytong, Silka a Multipor sú zárukou vysokej kvality stavebného materiálu pre zdravé a úsporné bývanie. 

  • Vďaka svojmu vlastnému výskumnému a inovačnému centru a neustálemu technologickému rozvoju vyrába a dodáva špičkové moderné produkty, ktoré udávajú trend vo vývoji murovacích materiálov.
  • Kompletný stavebný systém Ytong ponúka ucelené riešenie pre ekonomicky i ekologicky šetrné stavania. Tento systém je neustále inovovaný a teraz ku kompletnému riešeniu pre hrubú stavbu, ktorý zahŕňa aj schodiskové stupne, stropy aj strechu, pribudlo riešenie pre vonkajšie i vnútorné povrchové úpravy.
  • Riešenie Ytong v kombinácii s produktmi Silka a Multipor tak vyhovuje tým najvyšším požiadavkám noriem v oblasti statiky, tepelnej techniky, akustiky a požiarnej ochrany.
Viac na webe Ytong.sk

Pórobetón Ytong vyniká svojou tepelnou izoláciou a požiarnou
odolnosťou. Ako masívny murovací materiál s dostatočnou únosnosťou sa Ytong uplatňuje predovšetkým v obvodových konštrukciách a pri všetkých vnútorných nosných alebo výplňových stenách a priečkach.

Multipor je minerálna nehorľavá doska s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. Je vhodný pre vonkajšie aj vnútorné zateplenie budov. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvára jedinečné tepelné a zvukovoizolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou.

Vápennopieskové tvárnice Silka spĺňajú najvyššie požiadavky na únosnosťa protihlukovú ochranu stavieb. Preto sú vhodné najmä pre viacpodlažné bčianske, rezidenčné alebo administratívne stavby s vysokými požiadavkami na akustickú klímu.

Hlavný partner konferencie

Partnerom Ytong Dialogu sa stala česká firma VÁPENKA VITOŠOV nachádzajúcej sa na neďaleko Zábřehu na Moravě. Vo vitošovskej oblasti má výroba vápna takmer 150 ročnú tradíciu. Prvá šachtová pec tu bola postavená už v roku 1872

Miestny vysoko kvalitný vápenec tvorí základ celého sortimentu VÁPENKA VITOŠOV. V ňom nájdete produkty určené pre hutnícky, chemický a energetický priemysel, poľnohospodárstvo a ekológiu.

Spoločnosť má vlastný systém mált, omietok a farieb, ktoré nájdete pod názvom SALITH. Tieto produkty dodáva VÁPENKA VITOŠOV taktiež pre Xella CZ aj SK a bude o nich reč práve na Ytong Dialogu.

Od roku 2017 je VÁPENKA VITOŠOV súčasťou nadnárodného koncernu CRH Group, ktorý je druhým najväčším výrobcom stavebných materiálov na svete.