novinky a trendy v stavebníctve

Pre všetkých odborníkov zo stavebníctva organizujeme sériu stretnutí. Príďte spoločne prebrať, ako ovplyvňujeme prostredie, v ktorom ľudia žijú, a prispieť k zlepšeniu.

Ytong Dialóg 2018: Technológia rýchlej výstavby

Zaujíma vás, ako možno zrýchliť a zefektívniť výstavbu a súčasne dodržať všetky normy? Stretnite sa na odbornej konferencii so zástupcami výrobcu systému Ytong, ktorý investuje do inovácií a technológií. Dozviete sa veľa praktických informácií, vrátane niekoľkých prelomových noviniek pre rýchlu výstavbu!

Súčasnou témou v stavebníctve je rýchlosť a efektivita. Každé zrýchlenie a zjednodušenie procesov na stavbe, úspora pracovných síl znamená zníženie nákladov. Súčasne však zostávajú tie najvyššie požiadavky na kvalitu, presnosť výstavby a dodržanie často veľmi prísnych noriem. Ytong Dialóg ponúkne odbornej verejnosti niekoľko možností, ako tieto ciele dosiahnuť.

Čo technológia rýchlej výstavby znamená?

 • Zásadné inovácie v sortimente
  Predstavíme vám nové priečkové panely Ytong, veľkoformátové tvárnice Ytong Jumbo a Silka Tempo vrátane skúseností z referenčných stavieb.
 • Efektívne projektovanie
  Ukážeme vám na konkrétnych príkladoch, ako si zjednodušiť prácu pri projektovaní detailov a predstavíme vám naše rozšírené služby.
 • Poznatky odborníkov
  Dozviete sa o zdravom a zároveň rýchlom a efektívnom zatepľovaní pomocou minerálnych izolačných dosiek Multipor. Prinesieme aj odpovede na najčastejšie kladené odborné otázky nášho technika.

 

S prednáškou Podmienky na zmenu požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov vystúpi Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Obsahom prednášky budú zmeny požiadaviek na tepelnú ochranu vyplývajúce z 2. fázy odvodenia úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Hovoriť bude o problémoch vyplývajúcich z platných právnych predpisov a technických noriem a zameria sa aj na návrh zmeny STN 730540-2.

Chcete viesť s nami dialóg o efektívnom projektovaní aj rýchlom stavaní?
Vyberte si, či to budú Košice, alebo Bratislava a pozrite sa na podrobný program.

Termíny SK
4. 10. KOŠICE9. 10. BRATISLAVA
Registrácia
Termíny ČR
11. 10. PRAHA16. 10. OSTRAVA17. 10. BRNO
Registrácia
Organizačný garant

Xella – profesionálne riešenia pre profesionálov

Koncern Xella patrí medzi najvýznamnejších výrobcov na trhu so stavebnými riešeniami a naše značky Ytong, Silka a Multipor sú zárukou vysokej kvality stavebného materiálu pre zdravé a úsporné bývanie. 

 • Vďaka svojmu vlastnému výskumnému a inovačnému centru a neustálemu technologickému rozvoju vyrába a dodáva špičkové moderné produkty, ktoré udávajú trend vo vývoji murovacích materiálov.
 • Kompletný stavebný systém Ytong ponúka ucelené riešenie pre ekonomicky i ekologicky šetrné stavania. Tento systém je neustále inovovaný a teraz ku kompletnému riešeniu pre hrubú stavbu, ktorý zahŕňa aj schodiskové stupne, stropy aj strechu, pribudlo riešenie pre vonkajšie i vnútorné povrchové úpravy.
 • Riešenie Ytong v kombinácii s produktmi Silka a Multipor tak vyhovuje tým najvyšším požiadavkám noriem v oblasti statiky, tepelnej techniky, akustiky a požiarnej ochrany.
Viac na webe Ytong.sk

Pórobetón Ytong vyniká svojou tepelnou izoláciou a požiarnou
odolnosťou. Ako masívny murovací materiál s dostatočnou únosnosťou sa Ytong uplatňuje predovšetkým v obvodových konštrukciách a pri všetkých vnútorných nosných alebo výplňových stenách a priečkach.

Multipor je minerálna nehorľavá doska s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. Je vhodný pre vonkajšie aj vnútorné zateplenie budov. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvára jedinečné tepelné a zvukovoizolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou.

Vápennopieskové tvárnice Silka spĺňajú najvyššie požiadavky na únosnosťa protihlukovú ochranu stavieb. Preto sú vhodné najmä pre viacpodlažné bčianske, rezidenčné alebo administratívne stavby s vysokými požiadavkami na akustickú klímu.

Hlavný partner konferencie

Partnerom Ytong Dialogu sa stala česká firma VÁPENKA VITOŠOV nachádzajúcej sa na neďaleko Zábřehu na Moravě. Vo vitošovskej oblasti má výroba vápna takmer 150 ročnú tradíciu. Prvá šachtová pec tu bola postavená už v roku 1872

Miestny vysoko kvalitný vápenec tvorí základ celého sortimentu VÁPENKA VITOŠOV. V ňom nájdete produkty určené pre hutnícky, chemický a energetický priemysel, poľnohospodárstvo a ekológiu.

Spoločnosť má vlastný systém mált, omietok a farieb, ktoré nájdete pod názvom SALITH. Tieto produkty dodáva VÁPENKA VITOŠOV taktiež pre Xella CZ aj SK a bude o nich reč práve na Ytong Dialogu.

Od roku 2017 je VÁPENKA VITOŠOV súčasťou nadnárodného koncernu CRH Group, ktorý je druhým najväčším výrobcom stavebných materiálov na svete.