a miesta konania

Program je spoločný pre všetky miesta a termíny konania na Slovensku.
Akcia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKA v kategórii C s počtom 5 kreditov.

8:30 9:00

Registrácia

Registrácia účastníkov konferencie


9:00 9:10

VÍZIE V STAVEBNÍCTVE

Úvod konferencie


9:10 9:55

TECHNOLÓGIA RÝCHLEJ VÝSTAVBY

Ing. Lucie Šnajdrová, Ing. Julius Sič, Ing. Rudolf Svoboda, Ing. Martin Mihál, Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)

Novinky v systéme Ytong – Ytong Jumbo, Silka Tempo, priečkové panely


10:00 11:00

PODMIENKY NA ZMENU POŽIADAVIEK NA TEPELNÚ OCHRANU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A BUDOV

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.)


11:00 11:30

Prestávka


11:30 12:00

ZDRAVÉ ZATEPĽOVANIE

Ing.arch. Zdeněk Podlaha, Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)


12:00 12:30

ZRÝCHLENÉ PROJEKTOVANIE S YTONGOM

Ing. Robert Turanský


12:30 13:00

Spoločný obed


4. októbra 2018

Košice

Hotel Košice


9. októbra 2018

Bratislava

Hotel Bratislava


Miesta konania v Česku

Účasť na konferencii je bezplatná. Vyberte si miesto konania, vyplňte registračný formulár a záväzne sa prihláste na vybraný termín.

Chcem sa prihlásiť na termín v:

KošiciachBratislave