Ytong Dialog 2018, 2017, 2016

TECHNOLÓGIA RÝCHLEJ VÝSTAVBY

I. Vízie v stavebníctve

Úvod konferencie

II. Technológia rýchlej výstavby

Novinky v systéme Ytong – Ytong Jumbo, Silka Tempo, priečkové panely

Ing. Lucie Šnajdrová, Ing. Julius Sič, Ing. Rudolf Svoboda, Ing. Martin Mihál
Hosť: Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)

III. Podmienky na zmenu požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov

Hosť: Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.)

IV. Zdravé zatepľovanie

Ing.arch. Zdeněk Podlaha
Hosť: Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)

V. Zrýchlené projektovanie s Ytongom

Ing. Robert Turanský

AKO SPLNIŤ S YTONGOM POŽIADAVKY NORIEM

I. Úvod do problematiky

Pozerajme sa na dom ako na celok. Návrat ku kvalitnému a zdravému bývaniu.
Hosť: Ing. Bendžalová PhD., zo spoločnosti ENBEE

II. Ytong riešenie pre steny a strechy

Novinky v systéme Ytong
Teplotechnické detaily

III. Energetické a ekonomické porovnanie rodinného domu

Rozpočty domu v rôznych energetických štandardoch.

IV. Vetranie budov

Skúsenosti z praxe a pohľad odborníka
Hosť: Ing. Vladimír Šimkovic, DI, Energy Concept, s.r.o.

V. Bezpečnosť stavieb z Ytongu

Odolnosť voči vlámaniu
Požiarna odolnosť

VAŠE NÁZORY NÁS ZAUJÍMAJÚ

Pripravili sme pre vás sériu prednášok Ytong Dialog k stiahnutiu a tiež videovizitky, ktoré vám priblížia:

  • človeka, ktorý danú tému pripravil a odprezentoval,
  • dôvod výberu danej témy,
  • obsah prezentácie.